Dễ sử dụng

Thông thường vấn đề vấn đề quản lý tồn kho rất phức tạp, LAVA WEB cung cấp tính năng quản lý tồn kho thông minh, dễ dàng sử dụng, phụ hợp với mọi khách hàng, và đối tượng sản phẩm.

Quản lý số lượng thông minh

Tự động cập nhật hàng đã xuất, hàng chuẩn bị xuất và số lượng hàng còn lại.

Tự động truy xuất thuế

Các mặt hàng được xuất kho đều tự động cộng thuế vào hóa đơn.

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi - BDVInter
Hotline: 0919 634 091
Email: hotro@bdvinter.com

Thay đổi captcha txt
0