Gói 3 triệu/tháng : Cam kết số người tiếp cận (số lần hiển thị trên dòng thời gian): trên 128,000 lượt xem Cam kết số người nhấp vào mẫu quảng cáo : trên 800 lượt nhấp vào mẫu quảng cáo của bạn.

Gói 4 triệu/ tháng : Cam kết số người tiếp cận (số lần hiển thị trên dòng thời gian): trên 187.733 lượt xem Cam kết số người nhấp vào mẫu quảng cáo : trên 1000 lượt nhấp vào mẫu quảng cáo của bạn.

Gói 5 triệu/ tháng : Cam kết số người tiếp cận (số lần hiển thị trên dòng thời gian): trên 258.133 lượt xem Cam kết số người nhấp vào mẫu quảng cáo : trên 1.507 lượt nhấp vào mẫu quảng cáo của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi - BDVInter
Hotline: 0919 634 091
Email: hotro@bdvinter.com

Thay đổi captcha txt
0