Dễ sử dụng

Giao diện quản trị thân thiện với mọi đối tượng người dùng, sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.

Không mất nhiều thời gian

Đăng tải hình ảnh, tin tức nhanh chóng không qua nhiều bước phức tạp.

Mức độ tùy chỉnh cao

Dễ dàng thay đổi banner, ảnh đại diện, chỉnh sửa thư mục tin tức và sản phẩm,…

Phân nhóm chức năng

Các chức năng được phân nhóm rõ ràng, dễ tìm kiếm.

Cập nhật liên tục

Hệ thống quản trị được cập nhật liên tục.

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi - BDVInter
Hotline: 0919 634 091
Email: hotro@bdvinter.com

Thay đổi captcha txt
0