Báo cáo truy cập tổng quan

Đánh giá tổng quan lượng truy cập website về các hoạt động trong tuần, tháng,…

Báo cáo doanh số bán hàng

Báo cáo doanh số theo biểu đồ, báo cáo đơn hàng theo thời gian tùy chọn.

Sản phẩm được xem nhiều nhất

Việc thống kê này giúp lọc được sản phẩm mà khách hàng quan tâm nhất để đưa ra các chiến lược bán hàng cho các nhóm sản phẩm.

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi - BDVInter
Hotline: 0919 634 091
Email: hotro@bdvinter.com

Thay đổi captcha txt
0