Công cụ email marketing

Tích hợp công cụ email marketing giúp chăm sóc Khách hàng tốt hơn.

Khuyến mãi, giảm giá

Tạo các chương trình khuyến mã hấp dẫn thu hút khách hàng và kích thích mua hàng bằng các đợt khuyến mãi.

Liên kết với các công cụ truyền thông

Hệ thống LAVA WEB có thể liên kết với Google, Facebook, Twitter,…

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi - BDVInter
Hotline: 0919 634 091
Email: hotro@bdvinter.com

0